Home
Management

OFFICE BEARER

Name : Er.Nadaf Iftekhar Mohiuddin - President
Address : B.No.18, Shop No.2, Gangadhar Nagar Park-2, Hotgi
City : Solapur, Maharastra, India
Phone : 0217-2602493, 9823119786
Email-Id : iftekharnadaf@gmail.com

Name : Er.Joshi Vinayak Moreshwar - PRESIDENT
Address : Shop No.2, Keyur Apartment, 579, North Kasba, Solapur
City : Solapur, Maharastra, India, Maharashtra, India
Phone : 0217-2723178, 9422065681
Email-Id : vimojoshi@gmail.com

Name : Er.Mhetras Manoj Namdeo - Vice President
Address : Pl.No.66, Datta Nagar, Near Kumthekar Hospital Jul
City : Solapur, Maharastra, India, Maharashtra, India
Phone : 0217-2341699, 9422651951
Email-Id : mnmhetras@gmail.com

Name : Er.Haregaonkar Kashinath Bhimrao - Treasurer
Address : 85A, Kashi-Kunj, Mantri Chandak Estate, Hotgi Road
City : Solapur, Maharastra, India, Maharashtra, India
Phone : 9420797540, 9175827766
Email-Id : kharegaonkar@gmail.com

Name : Er.Hedgire Pravin Ramchandra - Jt.Secretary
Address : 9591/1, Raviwar Peth, Kanna Chowk, Near Corporation
City : Solapur, Maharastra, India, Maharashtra, India
Phone : 0217-2629350, 9422463371
Email-Id : p_hedgire@rediffmail.com

Name : Er.Homkar Vaibhav Vasant - Co-Treasurer
Address : 3A, Sanmti Nagar Near Bharati Vidyapeeth, Solapur.
City : Solapur, Maharastra, India, Maharashtra, India
Phone : 9422068364
Email-Id : homkarvv@yahoo.com

Name : Er.Mehta Amol Motilal - Executive member
Address : H/3, Vidyavihar Apartment, Rly.Lines, Near Pankha
City : Solapur, Maharastra, India, Maharashtra, India
Phone : 0217-2311934, 9822436862
Email-Id : er_ammehta@rediffmail.com

Name : Er.Torvi Prakash Sharnappa - Imm. Past President
Address : B.No. 20, Chaitanya Nagar,Bijapur Road, Solapur.
City : Solapur, Maharastra, India, Maharashtra, India
Phone : 0217-2342142, 9822347073
Email-Id : tprakash09@rediffmail.com